Хотели в България
Дестинации
Почивки

Австрия

Австрия, официално Репу̀блика А̀встрия (на немски: Republik Österreich или само Österreich) е вътрешноконтинентална страна, разположена в Централна Европа. Австрия граничи с Лихтенщайн и Швейцария на запад, Италия и Словения на юг, Словакия и Унгария на изток, Германия и Чехия на север. Към 1 януари 2011 г. населението на страната надхвърля 8,4 милиона, от които австрийците са 7,5 милиона. Официалният език в страната е австрийският стандарт на немския език, а други малцинствени езици с частичен официален статут са хърватският, словенският и унгарският. Климатът в Австрия е умереноконтинентален в по-ниските части на страната и планински в по-високите части на Алпите.