ОБЗОР

Обзор е град в Източна България. Той се намира в община Несебър, област Бургас и е в близост до град Бяла. Обзор има една от най-дългите плажни ивици в България – гр. Обзор и р. Вая имат обща дължина 8820 м и площ 520 000 кв. м. Обзор е едновременно на българското Черноморие и в Стара планина, намира се на 40 km от общинския център Несебър и на 69 km от областния център Бургас. Средната му надморска височина е 65 м. Релефът на района е нископланински, долинен и брегови с разнообразен ландшафт и изключително красив пейзаж. От нос Св. Атанас до нос Емине са се образували обширни плажове от златисти среднозърнести кварцови пясъци, които през горещите летни дни се нагряват до поносими температури.